Voor de snelle beslisser:

  • U wilt een autoverzekering...
  • U kent de dekkingen...
  • U weet precies wat u wilt...
  • U wilt niet te veel betalen...
  • Vraag dan een offerte aan!

Inzittenden verzekering

Door een ongeval kunnen u en uw inzittenden persoonlijke schade oplopen. Dit kan simpele materiele schade zijn zoals een gebroken bril of kleerscheuren. Maar het kan ook ernstige gevolgen, denk aan (blijvende) invaliditeit of erger nog u of uw passagiers kunnen komen te overlijden na een ongeval.

Lang niet alle schade wordt vergoedt vanuit de autoverzekering, stel dat er bijvoorbeeld geen aansprakelijke partij is. Maar ook de bestuurder zelf is bij een ongeval waarvoor de bestuurder ook zelf aansprakelijk is wordt niet vergoedt door de autoverzekering.

Hiervoor kan een inzittendenverzekering uitkomst bieden. Met een inzittendenverzekering weet u in ieder geval wat u sowieso verzekerd heeft. Er zijn kortweg 2 verschillende inzittendenverzekeringen, hieronder informeren wij u over de dekking ervan.

Soorten inzittendenverzekeringen

Ongevallenverzekering voor inzittenden
Een Ongevallenverzekering voor inzittenden voor inzittenden vergoedt een vast bedrag bij overlijden en blijvende invaliditeit, bij gedeeltelijke invaliditeit wordt ook een gedeelte van het bedrag uitgekeerd. Er wordt altijd, ongeacht de schuldvraag, uitgekeerd.

De Ongevallenverzekering voor inzittenden voor inzittenden is een sommenverzekering, er wordt een bepaald vast bedrag uitgekeerd ongeacht de schuldvraag en ongeacht de hoogte van de werkelijk geleden schade. De uitkering kan dus eventueel bovenop een andere uitkering plaat vinden.

Sommige maatschappijen bieden de overlijdensdekking en de invaliditeitsdekking in verschillende rubrieken aan, zodat ze apart van elkaar af te sluiten zijn.

Schadeverzekering voor inzittenden
Bij een Schadeverzekering voor inzittenden is de werkelijk geleden schade gedekt tot een bepaald bedrag, vaak is dat een hoog bedrag van bijvoorbeeld EUR 1.000.000,=. Zowel materiele als letselschade is gedekt.

Raadpleeg om zeker te zijn waarvoor u verzekerd bent altijd de voorwaarden van de betreffende verzekering.