Voor de snelle beslisser:

  • U wilt een autoverzekering...
  • U kent de dekkingen...
  • U weet precies wat u wilt...
  • U wilt niet te veel betalen...
  • Vraag dan een offerte aan!

Stap 3: Kies uw autoverzekering

Deze stap is een hele belangrijke in het proces. U gaat kiezen welke dekking uw autoverzekering moet hebben, alleen een WA verzekering, een Beperkt cascoverzekering of een All riskverzekering.

Op veel plekken kom je stellingen tegen dat als een auto een x-aantal jaren oud je beter niet meer voor een All riskverzekering moet gaan en ergens is dat ook wel zo, je betaald immers premie over de nieuwwaarde van de auto (in de meeste gevallen) en de schade-uitkering vindt plaats op basis van dagwaarde. Maar is het ondanks dat niet veel beter om na te gaan wat u nu daadwerkelijk wilt verzekeren?

Bijvoorbeeld, uw auto is 8 jaar oud en u wordt geadviseerd om, gezien de leeftijd van de auto, geen All Riskverzekering meer te nemen maar een beperkt cascoverzekering. U heeft hard gespaard voor deze auto, de aankoop kostte hij u bijna EUR 12.000,=, veel geld. Een week nadat u de auto gekocht heeft rijdt u tegen een boom, gelukkig vangt de airbag u op, maar met de auto is het een stuk slechter afgelopen, hij is Total loss. Uw heeft uw auto beperkt casco verzekerd dus u krijgt helemaal niets!

Hetzelfde geldt voor een Beperkt cascoverzekering, als u een auto heeft van 10 jaar oud en er wordt geadviseerd om de auto alleen WA te verzekeren (en u volgt dat advies op) en hij wordt gestolen dan krijgt u helemaal niets uitgekeerd.

Het bovenstaande geeft aan wat voor een vervelende situaties er kunnen ontstaan als u alleen afgaat op wat "men" adviseert, het beste advies is volgens ons om na te gaan hoe u zelf wilt dat uw auto verzekert is, bent u financieel in staat om bepaalde risico's te dragen of betaald u liever iets meer om in ieder geval (een gedeelte van) uw schade uitgekeerd te krijgen.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat sommige verzekeraars wel leeftijdsgrenzen stellen aan bepaalde dekkingen.